5.1.3Deelname volgens deelnemerscategorieën

Uit vergelijking van de relatieve Vlaamse deelname van de Vlaamse instellingen (zie Figuren 1a, 1b en 2) blijkt dat het relatieve aandeel van de universiteiten en hogescholen in aantal deelnames daalt van 6KP naar 7KP en nog verder naar H2020. De relatieve deelnametoelage en return daarentegen stijgen van 6KP naar 7KP en dalen dan opnieuw naar H2020.

Het relatieve aantal deelnames van de bedrijven is licht gestegen van 7KP naar H2020, de relatieve deelnametoelage blijft status quo en de return stijgt ook licht van 7KP naar H2020.

Voor de onderzoekscentra zien we een duidelijke daling in het relatieve aantal deelnames en een (lichte) stijging in de relatieve deelnametoelage en Vlaamse return.

Figuur 1a. Relatieve Vlaamse deelname in 6KP, 7KP en H2020 volgens deelnemerscategorie (aantal deelnames)

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Aantal deelnames (relatief)H2020*7KP6KP0102030405060708090100 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Aantal deelnames (relatief)H2020*7KP6KP020406080100 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Aantal deelnames (relatief)H2020*7KP6KP020406080100

* status op 8 oktober 2020 waarbij 82% van het voorziene deelnamebudget is toegewezen.

Figuur 1b. Relatieve Vlaamse deelname in 6KP, 7KP en H2020 volgens deelnemerscategorie (deelnametoelage)

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Deelnametoelage (in miljoen euro) (relatief)H2020*7KP6KP0102030405060708090100 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Deelnametoelage (in miljoen euro) (relatief)H2020*7KP6KP020406080100 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0%20%40%60%80%100%Deelnametoelage (in miljoen euro) (relatief)H2020*7KP6KP020406080100

* status op 8 oktober 2020 waarbij 82% van het voorziene deelnamebudget is toegewezen.

Figuur 2. Aandeel van de deelnemerscategorieën in de Vlaamse return

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%Percentage returnH2020*7KP6KP0,000,501,001,502,002,503,00 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%Percentage returnH2020*7KP6KP0,000,501,001,502,002,503,00 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenH2020*7KP6KPEuropese Kaderprogramma's0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%3,00%Percentage returnH2020*7KP6KP0123

* status op 8 oktober 2020 waarbij 82% van het voorziene deelnamebudget is toegewezen.