2.2.4Uitgaven voor interne O&O volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Figuur 4a en Figuur 4b geven de verdeling weer van de uitgaven voor interne O&O voor respectievelijk 2018 en 2019 over de verschillende types O&O-actieve ondernemingen. Deze figuren tonen duidelijk dat de O&O-uitgaven sterk geconcentreerd zijn bij een specifieke groep van ondernemingen. De top-50 ondernemingen met de hoogste uitgaven voor interne O&O vertegenwoordigen respectievelijk 54% en 50% van de uitgaven voor interne O&O in 2018 en 2019.1 De overige ondernemingen met permanente O&O-activiteiten vertegenwoordigen nog eens respectievelijk 41% en 42% van de budgetten voor interne O&O in 2018 en 2019. De ondernemingen met occasionele O&O en de ondernemingen die vallen buiten de set van gekende of vermoede O&O-spelers, vertegenwoordigen tussen de 2% en de 5% van deze budgetten. We vermelden hier nogmaals dat de steekproeftrekking buiten de set van gekende of vermoede O&O-spelers fijnmaziger was in de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling die 2019 bevroeg, dan in de Innovatievragenlijst die de O&O-cijfers van 2018 bevroeg. In de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling was er meer ruimte om nieuwe O&O-actieve ondernemingen te detecteren met behulp van de willekeurige steekproef.

Figuur 4a. Uitgaven voor interne O&O in 2018 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O2,3%2,5%41,2%54% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O2,3%2,5%41,2%54% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O2,3%2,5%41,2%54%

Figuur 4b. Uitgaven voor interne O&O in 2019 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O5,1%3%41,8%50,1% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O5,1%3%41,8%50,1% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O5,1%3%41,8%50,1%

De ondernemingen werden gerangschikt op basis van hun gemiddelde uitgaven voor interne O&O, zoals afgeleid uit de bevraging in kwestie. In 2018 vertegenwoordigden de top-100 ondernemingen met de hoogste uitgaven voor interne O&O samen 63% van het totaal voor de ondernemingen in Vlaanderen en de top-200 ondernemingen 73% van het totaal. In 2019 vertegenwoordigden de top-100 ondernemingen met de hoogste uitgaven voor interne O&O samen 59% van het totaal voor de ondernemingen in Vlaanderen en de top-200 ondernemingen 68% van het totaal.