2.2.5O&O-intensiteit volgens sector

De O&O-intensiteit van de ondernemingen wordt in dit Indicatorenboek bekeken op twee manieren: enerzijds door te kijken naar de verhouding van de uitgaven voor interne O&O ten opzichte van de omzet, anderzijds door te kijken naar het aandeel van het O&O-personeel in het totale personeelsaantal. In dit hoofdstuk kijken we naar de eerste variant. In het hoofdstuk over O&O-personeel kijken we naar de tweede variant. Globaal gezien ligt de verhouding van de uitgaven voor interne O&O ten opzichte van de omzet op 2,11% in 2018 en 2,06% in 2019. Deze cijfers liggen in lijn met die van vorige Indicatorenboeken.

Figuur 5a en Figuur 5b geven de uitgaven voor interne O&O weer als percentage van de omzet volgens O&O-sector1 (in publicaties van Eurostat gebruikt men hiervoor de term "product field") voor respectievelijk 2018 en 2019. Daaruit blijkt dat de sector Informatica/Elektronische en optische producten/Elektronica (NACE 26-27) het meest O&O-intensief is, gevolgd door de sectoren Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen (NACE 59-36, 71) en Chemie/Farmaceutische industrie (NACE 20-21). Wanneer we verder inzoomen op de farmaceutische sector (NACE 21) zien we dat de intensiteiten voor deze O&O-sector apart nog hoger zijn: respectievelijk 10,23% en 8,61% voor uitgaven voor interne O&O als percentage van de omzet in 2018 en 2019.

Figuur 5a. Uitgaven voor interne O&O in 2018 als percentage van omzet volgens O&O-sector

Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenO&O-sector0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen012345678910 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenO&O-sector0%2%4%6%8%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen0246810 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenO&O-sector0%2%4%6%8%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen0246810

Met "O&O-sector" wordt bedoeld de bedrijfstakken of sectoren waarvoor de O&O-activiteiten uitgevoerd worden.

Figuur 5b. Uitgaven voor interne O&O in 2019 als percentage van omzet volgens O&O-sector

Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenO&O-sector0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen012345678910 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenO&O-sector0%2%4%6%8%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen0246810 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testenO&O-sector0%2%4%6%8%10%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen0246810

Met "O&O-sector" wordt bedoeld de bedrijfstakken of sectoren waarvoor de O&O-activiteiten uitgevoerd worden.

Figuur 6a en Figuur 6b geven de uitgaven voor interne O&O weer als percentage van de omzet voor respectievelijk 2018 en 2019. Ditmaal werd een indeling volgens sector van de hoofdactiviteit van elke onderneming gehanteerd. Net zoals bij de figuren voor uitgaven voor interne O&O volgens sector (Figuren 1a, 1b, 2a, en 2b), zien we ook hier verschuivingen al naargelang we ondernemingen klasseren volgens de sector van hun O&O-activiteiten ("product field") dan wel de sector van hun hoofdactiviteit.

Voor Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O (NACE 59-63, 71-72) stijgt de verhouding van de uitgaven voor interne O&O tot de omzet tot iets meer dan 13%, vergeleken met 6% à 7%, wanneer we ondernemingen klasseren volgens de sector van hun hoofdactiviteit in plaats van volgens de sector van hun O&O-activiteiten. Dit is natuurlijk in de eerste plaats te wijten aan de toevoeging van de groep van ondernemingen met NACE-code 72, die gespecialiseerd zijn in O&O-activiteiten, aan deze bredere groep van hightech diensten. Zoals we eerder al aanhaalden, zijn er heel wat ondernemingsgroepen die hun O&O-activiteiten concentreren in aparte ondernemingen binnen hun groep en waar de O&O-activiteiten de hoofdactiviteit van deze filialen vormen. De O&O-intensiteit van deze gespecialiseerde filialen is uiteraard hoog: nagenoeg hun volledige omzet is gerelateerd aan de O&O-activiteiten die ze doen. Hen toevoegen aan de groep van hightech dienstenondernemingen (Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen, NACE 59-63, 71) in de classificatie volgens de hoofdactiviteit van de ondernemingen, doet dan uiteraard de O&O-intensiteit van deze groep toenemen. In de classificatie volgens O&O-sector1 daarentegen zijn deze ondernemingen die gespecialiseerd zijn in O&O-diensten, ondergebracht bij de sectoren waarvoor zij deze O&O-diensten uitvoeren (vb. O&O ten dienste van de chemische en farmaceutische sector, de voedingsindustrie, informatica- en elektronische producten, ...). 

Desalniettemin zien we, ondanks deze verschuivingen, ook in de classificatie volgens de hoofdactiviteit van ondernemingen, dezelfde drie sectoren aan de top inzake O&O-intensiteit: Informatica/Elektronische en optische producten/Elektronica (NACE 26-27), Chemie/Farmaceutische industrie (NACE 20-21), en Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O (NACE 59-63, 71-72). Wanneer we verder inzoomen op de farmaceutische sector (NACE 21) zien we dat de intensiteit voor deze sector apart nog hoger is dan die voor chemie en farmaceutische sector samen: respectievelijk 8,10% en 6,51% voor uitgaven voor interne O&O als percentage van de omzet in 2018 en 2019.

Figuur 6a. Uitgaven voor interne O&O in 2018 als percentage van omzet volgens sector van de hoofdactiviteit van de onderneming

Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OSector van de hoofdactiviteit van de onderneming0%2%4%6%8%10%12%14%16%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O0246810121416 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OSector van de hoofdactiviteit van de onderneming0%2%4%6%8%10%12%14%16%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O0246810121416 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OSector van de hoofdactiviteit van de onderneming0%5%10%15%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O051015

Figuur 6b. Uitgaven voor interne O&O in 2019 als percentage van omzet volgens sector van de hoofdactiviteit van de onderneming

Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OSector van de hoofdactiviteit van de onderneming0%2%4%6%8%10%12%14%16%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O0246810121416 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OSector van de hoofdactiviteit van de onderneming0%2%4%6%8%10%12%14%16%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O0246810121416 Voeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&OSector van de hoofdactiviteit van de onderneming0%5%10%15%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzetVoeding/DrankenGroot- en detailhandelRaffinaderijen/Rubber/Kunststoffen/Niet-metaalhoudende minerale productenPapier/Hout/Kurk/Meubelen/DrukwerkOverige dienstenOverige industrieTextiel/Kleding/LeerMetaal/Reparatie en installatie van machinesMachines/VoertuigenChemie/Farmaceutische industrieInformatica/Elektronische en optische producten/ElektronicaProductiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Technische testen/O&O051015

1 Met "O&O-sector" wordt bedoeld de bedrijfstakken of sectoren waarvoor de O&O-activiteiten uitgevoerd worden.