2.2.6O&O-intensiteit volgens ondernemingsgrootte

De O&O-intensiteiten in termen van uitgaven kunnen voor 2018 en 2019 eveneens volgens ondernemingsgrootte weergegeven worden (Figuur 7a en Figuur 7b). Daar zien we dat vooral de erg kleine ondernemingen, met minder dan 10 werknemers, relatief meer O&O-intensief zijn. Hoewel deze kleine ondernemingen in absolute termen kleine O&O-spelers zijn in vergelijking met de top-50 ondernemingen, zijn ze dus wel intensief met O&O bezig. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het cijfer bekomen voor de O&O-intensiteit van micro ondernemingen (met minder dan 10 werknemers) in 2018 met enige omzichtigheid beschouwd moet worden, gezien het bekomen is met een relatief beperkte steekproef vergeleken met de steekproef van micro ondernemingen die voor 2019 genomen werd. De trend is evenwel gelijkaardig als bij de cijfers voor 2019: de hoogste O&O-intensiteit wordt bekomen bij micro ondernemingen.

De meerderheid van deze micro ondernemingen met relatief hoge O&O-intensiteit zijn hightech dienstenondernemingen. Gemiddeld zijn ze ook jonger: de mediaan van het jaar van oprichting van deze O&O-actieve ondernemingen met minder dan 10 werknemers is 2008 voor de cijfers voor 2018, en 2010 voor de cijfers voor 2019. Voor de overige O&O-actieve ondernemingen is de mediaan van het jaar van oprichting 1992 voor de cijfers voor 2018, en 1994 voor de cijfers voor 2019. De helft van de bevraagde ondernemingen uit de sector O&O-diensten (NACE 72) zijn dan ook micro ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Figuur 7a. Uitgaven voor interne O&O in 2018 als percentage van omzet volgens ondernemingsgrootte

1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsledenAantal personeelsleden0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden024681012141618 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsledenAantal personeelsleden0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden024681012141618 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsledenAantal personeelsleden0%5%10%15%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden051015

Figuur 7b. Uitgaven voor interne O&O in 2019 als percentage van omzet volgens ondernemingsgrootte

1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsledenAantal personeelsleden0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden024681012141618 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsledenAantal personeelsleden0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden024681012141618 1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsledenAantal personeelsleden0%5%10%15%Uitgaven voor interne O&O als percentage van omzet1-9 personeelsleden10-49 personeelsleden50-249 personeelsleden250-499 personeelsleden500 of meer personeelsleden051015