2.3.2O&O-intensiteit

In dit hoofdstuk worden de O&O-uitgaven gerelateerd tot het Bruto Binnenlands Product om zo de O&O-intensiteit voor de publieke sectoren te kunnen beoordelen.

Tabel 6 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een berekening van deze O&O-intensiteit voor de periode 2013-2019. De non-profit sector is verantwoordelijk voor een O&O-intensiteit van 0,94% in 2019, waarvan 0,54% voor het hoger onderwijs (HERD), 0,40% voor de publieke onderzoekscentra (GOVERD), en 0,01% voor de particuliere non-profit instellingen (PNP). De O&O-intensiteit voor de non-BERD bleef tussen 2013-2015 relatief stabiel, maar stijgt sinds 2016 opnieuw. De O&O-intensiteit van de GOVERD steeg aanzienlijk tussen 2015 en 2019, terwijl de O&O-intensiteit van de HERD de laatste jaren lichtjes stijgt.

Tabel 7 geeft een detailweergave van de HERD voor 2019.

Tabel 6. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra (2013-2019)

2013201420152016201720182019
HERD gewest0,50%0,48%0,48%0,52%0,50%0,51%0,54%
HERD gemeenschap0,55%0,53%0,53%0,61%0,59%0,59%0,62%
GOVERD0,29%0,29%0,31%0,34%0,35%0,37%0,40%
PNP0,02%0,02%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,79%0,78%0,80%0,87%0,87%0,89%0,94%
Totaal nonBERD gemeenschap0,84%0,84%0,85%0,96%0,96%0,97%1,03%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,03%0,03%0,02%0,02%0,02%0,02%
2013201420152016201720182019
HERD gewest0,50%0,48%0,48%0,52%0,50%0,51%0,54%
HERD gemeenschap0,55%0,53%0,53%0,61%0,59%0,59%0,62%
GOVERD0,29%0,29%0,31%0,34%0,35%0,37%0,40%
PNP0,02%0,02%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,79%0,78%0,80%0,87%0,87%0,89%0,94%
Totaal nonBERD gemeenschap0,84%0,84%0,85%0,96%0,96%0,97%1,03%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,03%0,03%0,02%0,02%0,02%0,02%
2013201420152016201720182019
HERD gewest0,50%0,48%0,48%0,52%0,50%0,51%0,54%
HERD gemeenschap0,55%0,53%0,53%0,61%0,59%0,59%0,62%
GOVERD0,29%0,29%0,31%0,34%0,35%0,37%0,40%
PNP0,02%0,02%0,01%0,01%0,01%0,01%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,79%0,78%0,80%0,87%0,87%0,89%0,94%
Totaal nonBERD gemeenschap0,84%0,84%0,85%0,96%0,96%0,97%1,03%
BERD collectieve onderzoekscentra0,03%0,03%0,03%0,02%0,02%0,02%0,02%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 7. O&O-intensiteit voor 2019 opgesplitst voor de HERD

2019
HERD gewest
Universiteiten0,50%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,58%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
2019
HERD gewest
Universiteiten0,50%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,58%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
2019
HERD gewest
Universiteiten0,50%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%
HERD gemeenschap
Universiteiten0,58%
Zelfstandige universitaire onderzoekcentra0,01%
Hogescholen0,03%

Bron: CFS-STAT en NBB-stat.

Tabel 8 geeft voor de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra een opdeling van de O&O-intensiteit naar publieke en private financiering voor 2019. De non-profit sector is voor 0,67% publiek en voor 0,27% privaat gefinancierd. De HERD is hoofdzakelijk publiek gefinancierd, terwijl bij de GOVERD de financiering publiek/privaat meer in evenwicht is.

Tabel 8. O&O-intensiteit van de non-profit sector en de collectieve onderzoekscentra voor 2019, opgedeeld naar publieke versus private financiering

O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,46%0,08%0,54%
HERD gemeenschap0,53%0,09%0,62%
GOVERD0,21%0,19%0,40%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,67%0,27%0,94%
Totaal nonBERD gemeenschap0,75%0,28%1,03%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,02%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,46%0,08%0,54%
HERD gemeenschap0,53%0,09%0,62%
GOVERD0,21%0,19%0,40%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,67%0,27%0,94%
Totaal nonBERD gemeenschap0,75%0,28%1,03%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,02%
O&O-intensiteit publiek gefinancierdO&O-intensiteit privaat gefinancierdTotale O&O-intensiteit
HERD gewest0,46%0,08%0,54%
HERD gemeenschap0,53%0,09%0,62%
GOVERD0,21%0,19%0,40%
PNP0,01%0,00%0,01%
Totaal nonBERD gewest0,67%0,27%0,94%
Totaal nonBERD gemeenschap0,75%0,28%1,03%
BERD collectieve onderzoekscentra0,02%0,01%0,02%