3.1.2Overzicht van de uitgereikte diploma’s

In het academiejaar 2019-2020 werden in het Vlaamse hoger onderwijs 2.866 diploma in het hoger beroepsonderwijs uitgereikt (graduaten en HBO5-opleidingen in afbouw), 24.531 professionele bachelordiploma’s, 16.176 academische bachelordiploma’s en 21.885 initiële masterdiploma’s. Verder studeerden er nog 1.604 studenten af met een diploma in een bachelor-na-bacheloropleiding, 2.122 in een master-na-masteropleiding, 374 in een specifieke lerarenopleiding (SLO) en werden er 1.975 doctoraten uitgereikt.

Figuur 5 geeft de evolutie weer van het aantal uitgereikte diploma’s over de periode 2010-2011 tot en met 2019-2020, opgesplitst naar type diploma (met uitzondering van de academische bacheloropleidingen en de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs). In deze periode is het aantal professionele bachelordiploma’s toegenomen met 25,0% en het aantal initiële masterdiploma’s met 26,6%. Het aantal doctoraten kent in dezelfde periode een stijging van 38,5%. Opvallend is hier wel dat de continue groei van het aantal uitgereikte doctoraten in 2019-2020 onderbroken is. De evolutie van het aantal uitgereikte bachelor-na-bachelordiploma’s kent eerder een wisselend verloop, maar is over de beschouwde periode bekeken, globaal toegenomen met 22,9%. Ook de evolutie van het aantal uitgereikte master-na-masterdiploma’s kent een wisselend verloop. Bekeken over de beschouwde periode van 10 jaar is er globaal wel een toename van het aantal uitgereikte diploma’s met 18,5%. Vanuit het academiejaar 2019-2020 kunnen studenten niet meer instappen in een specifieke lerarenopleiding (SLO). Vanaf dan worden naast de educatieve bacheloropleidingen, de educatieve graduaatsopleidingen en educatieve masteropleidingen aangeboden. Enkel studenten die reeds voor het academiejaar 2019-2020 ingeschreven waren, konden nog hun diploma SLO behalen. Dit verklaart de sterke daling van het aantal uitgereikte SLO-diploma’s in 2019-2020.

Figuur 5. Evolutie van het aantal uitgereikte diploma’s

PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%20%40%60%80%100%120%140%160%Aantal uitgereikte diploma’s2010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020Academiejaar0204060801001201401602010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020 PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%20%40%60%80%100%120%140%160%Aantal uitgereikte diploma’s2010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020Academiejaar0204060801001201401602010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020 PBAMasterBa-na-BaMa-na-MaSLODoctoraat0%50%100%150%Aantal uitgereikte diploma’s2010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020Academiejaar0501001502010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020

Bron: Databank Hoger Onderwijs

In het hoger beroepsonderwijs (graduaatsopleidingen en HBO5-opleidingen in afbouw) werden in het academiejaar 2019-2020 meer dan de helft van het aantal diploma’s uitgereikt in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde (1.507 diploma’s of 52,6%), gevolgd door het studiegebied Sociaal-agogisch werk (863 diploma’s of 30,1%) en het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie (454 diploma of 15,8%). Bij de professionele bacheloropleidingen werd in het academiejaar 2019-2020 het grootste aantal initiële bachelordiploma’s uitgereikt in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde (7.869 diploma’s of 32,1%), gevolgd door het studiegebied Onderwijs (4.224 of 17,2%) en Gezondheidszorg (3.914 diploma’s of 16,0%) . In datzelfde academiejaar werden in het academisch onderwijs de meeste initiële masterdiploma’s uitgereikt in het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen (2.583 diploma’s), Industriële wetenschappen en technologie (1.845 diploma’s) en Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (1.681). Het grootste aantal doctoraten werd uitgereikt in het studiegebied Wetenschappen (330 diploma’s of 16,7%), Toegepaste wetenschappen (329 diploma’s of 16,6%) en Geneeskunde (242 diploma’s of 11,3%). Deze drie studiegebieden reikten in het academiejaar 2019-2020 44,7% van het totaal aantal doctoraten uit. De studiegebieden Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (500 diploma’s of 23,8%) en Geneeskunde (784 diploma’s of 37,3%) leverden het grootst aantal diploma’s af in een master-na-masteropleiding. Dit is niet verwonderlijk aangezien binnen het studiegebied Geneeskunde de masteropleidingen huisartsengeneeskunde en specialistische geneeskunde master-na-masteropleidingen zijn, evenals de masteropleiding notariaat in het studiegebied Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen. 

Kijkt men voor wat het aantal diploma’s betreft, naar STEM/ niet-STEM dan had men in 2019-2020 de volgende resultaten:

Tabel 2. Diploma's in het academiejaar 2019-2020 in STEM-studierichtingen en niet-STEM-studierichtingen

Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet- STEM% STEM HO
PBA24.5315.9933.2874315.20824,4%
GRAD48841004478,4%
HBO52.378858201.51836,08%
ABA16.1764.9632.7487627.70330,7%
MA21.8856.3693.00472911.78329,1%
Totaal65.45818.2389.0411.53436.64527,9%
Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet- STEM% STEM HO
PBA24.5315.9933.2874315.20824,4%
GRAD48841004478,4%
HBO52.378858201.51836,08%
ABA16.1764.9632.7487627.70330,7%
MA21.8856.3693.00472911.78329,1%
Totaal65.45818.2389.0411.53436.64527,9%
Aantal diploma'sAantal STEMAantal Zorg STEMAantal Lichte STEMAantal Niet- STEM% STEM HO
PBA24.5315.9933.2874315.20824,4%
GRAD48841004478,4%
HBO52.378858201.51836,08%
ABA16.1764.9632.7487627.70330,7%
MA21.8856.3693.00472911.78329,1%
Totaal65.45818.2389.0411.53436.64527,9%

Bron: Databank Hoger Onderwijs

Ten opzichte van het academiejaar 2015-2016 is het aandeel van het aantal diploma’s uitgereikt in een STEM-richting toegenomen van 26,03% naar 27,50%.

Figuur 6 geeft per type diploma uitgereikt in het academiejaar 2019-2020 de man/vrouw verhouding weer. Behalve bij de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en bij de doctoraten is er bij de andere type diploma’s een overwicht van vrouwelijke afgestudeerden. De genderverhouding in de verschillende studiegebieden volgt de man/vrouw verhouding bij de generatiestudenten.

Figuur 6. Genderverhouding per type diploma

ManVrouw0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%GenderverhoudingGraduaat/HBO5PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding0102030405060708090100Graduaat/HBO5PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatVrouw: 44,71% ManVrouw0%20%40%60%80%100%GenderverhoudingGraduaat/HBO5PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding020406080100Graduaat/HBO5PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat ManVrouw0%20%40%60%80%100%GenderverhoudingGraduaat/HBO5PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraatSoort opleiding020406080100Graduaat/HBO5PBABa-na-BamasterMa-na-MaSLOdoctoraat

Bron: Databank Hoger Onderwijs