3.2.3Slaagkansen doctoraat

Niet iedereen die start als onderzoeker heeft de taak of ambitie om aan een doctoraat te werken, en niet iedereen die aan een doctoraatsscriptie begint maakt die ook af. In onderstaande figuren wordt de doctoraatsproductie gemeten voor alle onderzoekers in een statuut met een doctoraatsverplichting (bv. als bursaal) of met een realistische doctoraatsverwachting (bv. voldoende financiering), uitgesplitst naar statuut, naar gender en naar wetenschapsdiscipline. De groep "Overige" wordt hier niet in opgenomen.

De berekeningswijze van de doctoraatsproductie – het percentage onderzoekers uit een specifieke cohorte dat binnen de acht jaar na startdatum de doctorstitel behaalt – maakt het mogelijk om betrouwbare vergelijkingen te maken over de tijd, en rekening houdend met diverse variabelen. Meer dan acht jaar na instroom is de kans klein dat de doctorstitel nog wordt behaald – met uitzondering van het assisterend academisch personeel dat niet voltijds met onderzoek bezig is, maar deze taken combineert met een onderwijsondersteunende opdracht. Van wie in 1990-1991 startte met doctoraatsonderzoek behaalde minder dan de helft de doctorstitel (46,5%); voor de instromers van 2008-2009 is dat al toegenomen tot 70,3%. De stijging van de slaagkansen die werd vastgesteld sinds de start van de doctoraatsmonitoring is voorlopig gestagneerd sinds het instroomjaar 2005-2006.

Figuur 5. Evolutie van de succesgraden (SR) in doctoraatsproductie naar wetenschapscluster voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2008-2009 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Medische wetenschappen - SRMedische wetenschappen - InstromersHumane wetenschappen - SRHumane wetenschappen - InstromersSociale wetenschappen - SRSociale wetenschappen - InstromersToegepaste wetenschappen - SRToegepaste wetenschappen - InstromersWetenschappen - SRWetenschappen - Instromers0100200300400500600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009 Medische wetenschappen - SRMedische wetenschappen - InstromersHumane wetenschappen - SRHumane wetenschappen - InstromersSociale wetenschappen - SRSociale wetenschappen - InstromersToegepaste wetenschappen - SRToegepaste wetenschappen - InstromersWetenschappen - SRWetenschappen - Instromers0100200300400500600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009 Medische wetenschappen - SRMedische wetenschappen - InstromersHumane wetenschappen - SRHumane wetenschappen - InstromersSociale wetenschappen - SRSociale wetenschappen - InstromersToegepaste wetenschappen - SRToegepaste wetenschappen - InstromersWetenschappen - SRWetenschappen - Instromers0200400600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009

Bron: HRRF 2016-2017

Figuur 6. Evolutie van de succesgraden (SR) in doctoraatsproductie naar gender voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2008-2009 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Man - SRVrouw - SRMan - InstromersVrouw - Instromers02004006008001.0001.200Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009 Man - SRVrouw - SRMan - InstromersVrouw - Instromers02004006008001.0001.200Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009 Man - SRVrouw - SRMan - InstromersVrouw - Instromers02004006008001.0001.200Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009

Bron: HRRF 2016-2017

Figuur 7. Evolutie van de succesgraden (SR) in doctoraatsproductie naar statuut voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2008-2009 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Assisterend academisch personeel - SRBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - SRWetenschappelijk medewerkers - SRAssisterend academisch personeel - InstromersBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - InstromersWetenschappelijk medewerkers - Instromers02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009 Assisterend academisch personeel - SRBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - SRWetenschappelijk medewerkers - SRAssisterend academisch personeel - InstromersBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - InstromersWetenschappelijk medewerkers - Instromers02004006008001.0001.2001.4001.600Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009 Assisterend academisch personeel - SRBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - SRWetenschappelijk medewerkers - SRAssisterend academisch personeel - InstromersBursalen (incl. FWO-. IWT- en BOF-mandaathouders) - InstromersWetenschappelijk medewerkers - Instromers05001.0001.500Aantal instromers1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19911991-19921992-19931993-19941994-19951995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009

Bron: HRRF 2016-2017

Of ook bij de buitenlandse onderzoekers die in Vlaanderen een doctoraatsonderzoek starten dezelfde trend vastgesteld wordt, wordt duidelijk in de figuur hieronder: we zien overal een stijging van de slaagkansen, die ook de laatste jaren echter minder uitgesproken is. Waar de slaagkansen in de cohorte instromers uit 2000-2004 nog significant lager waren bij de onderzoekers afkomstig uit een ander EU-land, merken we in de cohorte instromers uit 2005-2008 gelijke slaagkansen op voor onderzoekers uit de EU, Europa niet-EU, Noord-Amerika en België. Doctorandi uit Afrika, Azië, Oceanië, Zuid- en Midden-Amerika zetten daarentegen net significant hogere slaagpercentages neer. Of deze onderzoekers in hun thuisland reeds eerdere onderzoekservaring hadden verworven, wordt in deze analyses niet meegerekend.

Figuur 8. Evolutie van de succesgraden (SR) in doctoraatsproductie naar nationaliteit per werelddeel voor onderzoekers ingestroomd in 1990-1991 tot en met 2008-2009 (duur van doctoraat=max 8 jaar)

Ander EU - SRAnder EU - InstromersEuropa niet-EU - SREuropa niet-EU - InstromersNoord-Amerika - SRNoord-Amerika - InstromersZuid-Amerika - SRZuid-Amerika - InstromersAzië+Oceanië - SRAzië+Oceanië - InstromersAfrika - SRAfrika - InstromersBelgië - SRBelgië - Instromers01.0002.0003.0004.0005.0006.000Aantal instromers1990-19941995-19992000-20042005-2008Academiejaar0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Succesratio (SR)1990-19941995-19992000-20042005-2008 Ander EU - SRAnder EU - InstromersEuropa niet-EU - SREuropa niet-EU - InstromersNoord-Amerika - SRNoord-Amerika - InstromersZuid-Amerika - SRZuid-Amerika - InstromersAzië+Oceanië - SRAzië+Oceanië - InstromersAfrika - SRAfrika - InstromersBelgië - SRBelgië - Instromers01.0002.0003.0004.0005.0006.000Aantal instromers1990-19941995-19992000-20042005-2008Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19941995-19992000-20042005-2008 Ander EU - SRAnder EU - InstromersEuropa niet-EU - SREuropa niet-EU - InstromersNoord-Amerika - SRNoord-Amerika - InstromersZuid-Amerika - SRZuid-Amerika - InstromersAzië+Oceanië - SRAzië+Oceanië - InstromersAfrika - SRAfrika - InstromersBelgië - SRBelgië - Instromers02.0004.0006.000Aantal instromers1990-19941995-19992000-20042005-2008Academiejaar0%20%40%60%80%100%Succesratio (SR)1990-19941995-19992000-20042005-2008

Bron: HRRF 2016-2017