3.5.3O&O-personeel volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Figuur 4a en Figuur 4b geven de verdeling weer van de cijfers voor O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) voor respectievelijk 2018 en 2019 over de verschillende types O&O-actieve ondernemingen. Deze figuren tonen duidelijk dat, net zoals de uitgaven voor interne O&O, ook de cijfers voor O&O-personeel sterk geconcentreerd zijn bij een specifieke groep van ondernemingen. De top-50 ondernemingen met de hoogste uitgaven voor interne O&O vertegenwoordigen ongeveer een derde van het totale O&O-personeel bij de ondernemingen in Vlaanderen.1 De overige ondernemingen met permanente O&O-activiteiten vertegenwoordigen nog eens 57% van het totale O&O-personeel. De ondernemingen met occasionele O&O en de ondernemingen die buiten de set van gekende of vermoede O&O-spelers vallen, vertegenwoordigen elk ongeveer 3% à 7% van het totale O&O-personeel bij de in Vlaanderen gevestigde ondernemingen. We vermelden hier nogmaals dat de steekproeftrekking buiten de set van gekende of vermoede O&O-spelers fijnmaziger was in de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling die 2019 bevroeg, dan in de Innovatievragenlijst die de O&O-cijfers van 2018 bevroeg. In de Vragenlijst Onderzoek & Ontwikkeling was er meer ruimte om nieuwe O&O-actieve ondernemingen te detecteren met behulp van de willekeurige steekproef.

Figuur 4a. O&O-personeel in 2018 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,3%4%57,3%35,4% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,3%4%57,3%35,4% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O3,3%4%57,3%35,4%

Figuur 4b. O&O-personeel in 2019 volgens types van O&O-actieve ondernemingen

Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O7%4,4%57,4%31,2% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O7%4,4%57,4%31,2% Steekproef overige ondernemingenOccasionele O&OOverige permanente O&OTop-50 permanente O&O7%4,4%57,4%31,2%

1 De ondernemingen werden gerangschikt op basis van hun gemiddelde uitgaven voor interne O&O, zoals afgeleid uit de bevragingen in kwestie.