4.2.1Publicatietypes algemeen

Figuur 1 geeft een overzicht van de aard van de publicaties opgenomen in het VABB-SHW. We kunnen twee grote groepen onderscheiden: VABB-GP en VABB-WoS:

  • VABB-GP: Dit zijn publicaties die niet in Web of Science (WoS) zijn geïndexeerd, maar die voldoen aan de criteria van het BOF-besluit en het Gezaghebbende Panel (GP). Deze publicaties zijn voornamelijk tijdschriftartikelen en hoofdstukken in boeken en maken 55% van de publicaties in het VABB-SHW uit.
  • VABB-WoS: De overige publicaties (45%) zijn wel in WoS opgenomen en voldoen aan de criteria van het BOF-besluit om in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de BOF-sleutel. Deze publicaties zijn tijdschriftartikelen en, in beperkte mate, proceedingsbijdragen.

Figuur 1. Aard en type van de publicaties opgenomen in het VABB-SHW (VABB-GP en VABB-WoS)

Boeken als auteurBoeken als editorHoofdstukken in boekenProceedingsTijdschriftartikelenTijdschriftartikelen of proceedings in WoS3%17%32%45%Hoofdstukken in…: 17% Boeken als auteurBoeken als editorHoofdstukken in boekenProceedingsTijdschriftartikelenTijdschriftartikelen of proceedings in WoS3%17%32%45% Boeken als auteurBoeken als editorHoofdstukken in boekenProceedingsTijdschriftartikelenTijdschriftartikelen of proceedings in WoS3%17%32%45%