4.2.3Taal

De gegevens verzameld in het VABB-SHW wijzen op het groeiende belang van het Engels als wetenschapstaal in de sociale en humane wetenschappen beoefend in Vlaanderen. Figuur 5 illustreert dat het percentage Engelstalige publicaties over alle publicatietypes tussen 2000 en 2019 steeg van 61% tot 83%. Andersom verminderde het aandeel Nederlandstalige publicaties van 29% tot 15% in 2018. In 2019 ligt het aandeel nog een stuk lager (12%), maar dat heeft mogelijk mede te maken met de laattijdige aanlevering van bepaalde types publicaties. Ook het aandeel van publicaties in andere talen kende een daling van 9% naar 5%. De grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de eerste tien jaar.

In het geheel van het VABB-SHW zijn Engelstalige VABB-WoS-publicaties dan ook een steeds groter aandeel gaan vertegenwoordigen: van 26% in 2000 tot 50% in 2019, terwijl het aandeel van Engelstalige VABB-GP-publicaties licht kromp van 35 naar 33%.

Figuur 5. Evolutie van het gebruik van het Engels, Nederlands en andere talen in SHW-publicaties uit Vlaanderen

Andere talenEngelsNederlandsEngels VABB-GPEngels VABB-WoS0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019010203040506070809010020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 Andere talenEngelsNederlandsEngels VABB-GPEngels VABB-WoS0%20%40%60%80%100%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201902040608010020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019 Andere talenEngelsNederlandsEngels VABB-GPEngels VABB-WoS0%20%40%60%80%100%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201902040608010020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

Figuur 6 illustreert dat diverse publicatietalen in het VABB-SHW vertegenwoordigd zijn. Het Engels blijkt veruit de belangrijkste publicatietaal te zijn, met evenwel belangrijke verschillen naargelang de discipline. Er blijkt globaal een verschil te zijn tussen de sociale en de humane wetenschappen. Waar sociale wetenschappen als psychologie (91%) en sociale gezondheidswetenschappen (92%) overwegend kiezen voor het Engels, is dat bij de meeste humaan-wetenschappelijke disciplines veel minder het geval. De disciplines waarin vorsers zich het vaakst van het Nederlands bedienen zijn rechtswetenschappen (53%) en criminologie (51%).

Figuur 6. Gebruik van het Nederlands, Engels en andere talen per discipline (VABB-WoS en VABB-GP)

Andere talenEngelsNederlandsArcheologieCommunicatiewetenschappenCriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100% Andere talenEngelsNederlandsArcheologieCommunicatiewetenschappenCriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100% Andere talenEngelsNederlandsArcheologieCommunicatiewetenschappenCriminologieEconomieGeschiedenisGodgeleerdheidKunstgeschiedenisLetterkundePedagogiePolitieke wetenschappenPsychologieRechtswetensch.Socialegezondh.wet.SociologieTaalkundeWijsbegeerte0%20%40%60%80%100%