5.1.4Toelage en return per prioriteit en per deelnemerscategorie

In Figuur 3 wordt de participatie van de verschillende categorieën in de specifieke onderdelen aan de hand van de deelnametoelage van H2020 weergegeven. Alle acroniemen van de thematische prioriteiten zijn terug te vinden in Tabel 2.

Figuur 3. Vlaamse deelnametoelage per prioriteit en per deelnemerscategorie

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenCROSSTERCFETMSCAINFRAINDLEAD-CROSSTICTNMPADVMATBIOTECHADVMANUSPACERISKFINANCESMESOCCHAL-CROSSTHEALTHFOODENERGYTPTENVSOCIETYSECURITYSEAWP-CROSSTWIDESPREADTWININGERAPSFINTNETNCPNETSWAFSCAREERGENDEREQINEGSOCSCIENCERESACCESSGOVIMPACTKNOWLEDGEEURATOMPrioriteiten050100150200250300Deelnametoelage (in miljoen euro)CROSSTERCFETMSCAINFRAINDLEAD-CROSSTICTNMPADVMATBIOTECHADVMANUSPACERISKFINANCESMESOCCHAL-CROSSTHEALTHFOODENERGYTPTENVSOCIETYSECURITYSEAWP-CROSSTWIDESPREADTWININGERAPSFINTNETNCPNETSWAFSCAREERGENDEREQINEGSOCSCIENCERESACCESSGOVIMPACTKNOWLEDGEEURATOM050100150200250300 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenCROSSTERCFETMSCAINFRAINDLEAD-CROSSTICTNMPADVMATBIOTECHADVMANUSPACERISKFINANCESMESOCCHAL-CROSSTHEALTHFOODENERGYTPTENVSOCIETYSECURITYSEAWP-CROSSTWIDESPREADTWININGERAPSFINTNETNCPNETSWAFSCAREERGENDEREQINEGSOCSCIENCERESACCESSGOVIMPACTKNOWLEDGEEURATOMPrioriteiten050100150200250300Deelnametoelage (in miljoen euro)CROSSTERCFETMSCAINFRAINDLEAD-CROSSTICTNMPADVMATBIOTECHADVMANUSPACERISKFINANCESMESOCCHAL-CROSSTHEALTHFOODENERGYTPTENVSOCIETYSECURITYSEAWP-CROSSTWIDESPREADTWININGERAPSFINTNETNCPNETSWAFSCAREERGENDEREQINEGSOCSCIENCERESACCESSGOVIMPACTKNOWLEDGEEURATOM050100150200250300 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenCROSSTERCFETMSCAINFRAINDLEAD-CROSSTICTNMPADVMATBIOTECHADVMANUSPACERISKFINANCESMESOCCHAL-CROSSTHEALTHFOODENERGYTPTENVSOCIETYSECURITYSEAWP-CROSSTWIDESPREADTWININGERAPSFINTNETNCPNETSWAFSCAREERGENDEREQINEGSOCSCIENCERESACCESSGOVIMPACTKNOWLEDGEEURATOMPrioriteiten0100200300Deelnametoelage (in miljoen euro)CROSSTERCFETMSCAINFRAINDLEAD-CROSSTICTNMPADVMATBIOTECHADVMANUSPACERISKFINANCESMESOCCHAL-CROSSTHEALTHFOODENERGYTPTENVSOCIETYSECURITYSEAWP-CROSSTWIDESPREADTWININGERAPSFINTNETNCPNETSWAFSCAREERGENDEREQINEGSOCSCIENCERESACCESSGOVIMPACTKNOWLEDGEEURATOM0100200300

Het budgettaire zwaartepunt van de Vlaamse deelname in H2020 ligt voorlopig bij de thematische prioriteit ‘ERC’, die Vlaanderen momenteel 17,4% van zijn totale toelage voor deelname aan H2020 oplevert. 76,6% van die ERC-deelnametoelage komt op rekening van de universiteiten en hogescholen, waarvan 45% op rekening van de Katholieke Universiteit Leuven en 34,4% op rekening van Universiteit Gent, samen goed voor bijna 80% van de ERC-deelnametoelage bij de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse onderzoekscentra halen 23% van de Vlaamse ERC-toelage naar zich toe, waarvan bijna 81% naar VIB gaat. 

Het programma ‘ICT’ levert Vlaanderen momenteel 16,5% van zijn totale toelage voor deelname in H2020 op. De Vlaamse ICT-toelage gaat voor 60% naar de onderzoekscentra, waarvan 95% voor IMEC. Telkens ongeveer 18% van de Vlaamse ICT-toelage gaat naar de universiteiten (en hogescholen) en bedrijven. 

Ook in Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) scoort Vlaanderen goed. Deze thematische prioriteit levert Vlaanderen iets meer dan 11,8% van zijn totale deelnametoelage aan H2020 op. In MSCA zijn vooral de universiteiten en hogescholen aan zet, met bijna 72% van de Vlaamse deelnametoelage voor deze thematische prioriteit. Binnen deze categorie is KU Leuven de sterkste budgettaire speler, met ongeveer 56% van de Vlaamse deelnametoelage voor deze thematische prioriteit. De bedrijven halen voorlopig zo’n 13,4% van de middelen naar zich toe, de onderzoekscentra ongeveer 14,5%. In deze laatste categorie zijn dit voornamelijk VIB (31%) en IMEC (22,5%).


Rekening houdend met een gemiddelde verwachte return van ongeveer 1,63-1,75% (de  verticale lijn in Figuur 4), kunnen we de prestatie van de Vlaamse deelnemerscategorieën in de specifieke onderdelen van H2020 als volgt beoordelen:


De deelnemerscategorie ‘universiteiten en hogescholen’ laat momenteel een opvallend aandeel in de Vlaamse return optekenen bij de specifieke programma’s CAREER (100%), SCIENCE (100%), TWINING (94,2%), GOV (79%), ERC (76,6%), MSCA (71,9%), HEALTH (68,9%) en SECURITY (68,6%). Verder haalt deze categorie ongeveer de helft (of iets meer dan de helft) van de Vlaamse return uit SOCIETY (61%), SWAFS (59%), EURATOM (57%), INFRA (50%), WIDESPREAD (48,5%) en FET (41%). De financiële bijdrage in CAREER staat voor 84% op naam van VUB, de overige 16% zijn voor UA. De financiële return in SCIENCE komt volledig toe aan UGent. Van de hoge financiële return die de categorie ‘universiteiten en hogescholen’ uit TWINING weet te halen, gaat bijna de helft naar KU Leuven en 26% naar UGent. In de financiële return die de universiteiten en hogescholen uit GOV halen, spelen KU Leuven en op een tweede plaats VUB een prominente rol.


De bedrijven leveren een opvallende bijdrage in de Vlaamse return in de programma’s SOCCHAL-CROSST (100%), CROSST (82%), GENDEREQ (81,6%), SME (80%), SPACE (50%), ENERGY (49,3%), TPT (46,5%), ADVMANU (42,6%) en NMP (41%).


De onderzoekscentra staan voorlopig in zeer belangrijke mate in voor de Vlaamse return uit ICT (59,6%), FET (55%) en WIDESPREAD (52%).


De overige instellingen tenslotte staan in voor 60% van de Vlaamse return in het programma KNOWLEDGE (VRT), bijna 29% van de Vlaamse return in BIOTECH (Bio Base Europe Pilot Plant VZW) en iets meer dan 20% in SME.

Lees verder

Figuur 4. Vlaamse return (in %) volgens prioriteit en deelnemerscategorie

Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten0%1%2%3%4%5%6%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0123456 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten0%1%2%3%4%5%6%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0123456 Universiteiten en hogescholenBedrijvenOnderzoekscentraOverige instellingenEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSSTPrioriteiten0%2%4%6%Percentage returnEURATOMKNOWLEDGEIMPACTGOVRESACCESSSCIENCEINEGSOCGENDEREQCAREERSWAFS-CROSSTNCPNETINTNETPSFERATWININGWIDESPREADSEAWP-CROSSTSECURITYSOCIETYENVTPTENERGYFOODHEALTHSOCCHAL-CROSSTSMERISKFINANCESPACEADVMANUBIOTECHADVMATNMPICTINDLEAD-CROSSTINFRAMSCAFETERCCROSST0246