5.1.6Vlaanderen binnen België

In onderstaande Tabel 4 wordt de deelname van Vlaanderen, Brussel en Wallonië aan H2020 in de Belgische context geplaatst. De participatie van COST Association werd uit de Belgische deelname gefilterd aangezien deze organisatie niet als een Belgische instelling alsdusdanig kan worden aanzien. Toch zijn er zeker nog een aantal internationale organisaties die momenteel onterecht als Brusselse deelname worden geteld. Dit zogenaamde postbus-effect kan een verklaring zijn voor de betere score van België t.o.v. Vlaanderen in Figuur 5.  

België neemt voorlopig 7.661 keer deel aan 4.640 projecten en verwerft daarmee een totale deelnametoelage van 2.854,9 miljoen euro. Uitgaande van een verwachte Belgische return1 van 2,91% kunnen we vaststellen dat België met een voorlopige return van 4,64% sterk boven de verwachting presteert in H2020.

Vlaanderen staat voorlopig in voor net iets minder dan de helft van de Belgische deelnames aan H2020 en haalt daarmee 58% van de Belgische deelnametoelage naar zich toe. Brussel laat, in vergelijking met het Zevende Kaderprogramma, relatief meer deelnames optekenen (40% i.p.v. 30%) en krijgt daarvoor voorlopig 29% van de totale Belgische deelnametoelage in H2020. KU Leuven is nog steeds, net zoals in 7KP, zowel de Vlaamse als Belgische topdeelnemer in H2020. De top 5 van de Belgische deelnames wordt vervolledigd door imec, UGent, Universiteit Antwerpen en VUB. Op de zesde plaats staat Université Catholique de Louvain (UCL).

Tabel 4. Vlaanderen binnen België

RegioAantal deelnames% (1)Aantal instellingenAantal projectenAantal deelnames als coördinator% (2)Deelnamebudget (in miljoen euro)% (1)Return (%) (3)
Vlaanderen3.61447%6692.61575621%1.649,5058%2,68%
Brussel3.10040%7422.2102799%826,229%1,34%
Wallonië94712%22577219821%379,113%0,62%
Totaal België7.661100%1.6364.6401.23316%2.854,90100%4,64%
RegioAantal deelnames% (1)Aantal instellingenAantal projectenAantal deelnames als coördinator% (2)Deelnamebudget (in miljoen euro)% (1)Return (%) (3)
Vlaanderen3.61447%6692.61575621%1.649,5058%2,68%
Brussel3.10040%7422.2102799%826,229%1,34%
Wallonië94712%22577219821%379,113%0,62%
Totaal België7.661100%1.6364.6401.23316%2.854,90100%4,64%
RegioAantal deelnames% (1)Aantal instellingenAantal projectenAantal deelnames als coördinator% (2)Deelnamebudget (in miljoen euro)% (1)Return (%) (3)
Vlaanderen3.61447%6692.61575621%1.649,5058%2,68%
Brussel3.10040%7422.2102799%826,229%1,34%
Wallonië94712%22577219821%379,113%0,62%
Totaal België7.661100%1.6364.6401.23316%2.854,90100%4,64%

(1) Procentueel aandeel van de waarde in de voorgaande kolom ten opzichte van het totaal uit die kolom

(2) Procentueel aandeel van het aantal coördinatoren (kolom 6) ten opzichte van het aantal deelnames (kolom 2)

(3) Procentueel aandeel van de deelnametoelage in de totale toegekende Europese middelen voor contractonderzoek

Verwachte Belgische return is de bijdrage van België aan de EU-begroting voor de periode 2014-2020, berekend volgens dep. EWI