5.1.8Conclusie

Vlaanderen neemt voorlopig met 669 deelnemers 3.614 keer deel aan 2.615 projecten binnen Horizon2020, goed voor een deelnametoelage van 1.649,5 miljoen euro. Met een verwachte return van ongeveer 1,63% - 1,75% scoort Vlaanderen zeer goed met een financiële return van 2,68%. Na een neerwaartse trend tijdens de voorgaande kaderprogramma’s (van 4KP naar 6KP) zien we sinds 7KP opnieuw een duidelijke stijging van de Vlaamse return.

Binnen België staat Vlaanderen voorlopig in voor net iets minder dan de helft van de Belgische deelnames aan H2020 en haalt daarmee 58% van de Belgische deelnametoelage naar zich toe.

In vergelijking met de sterkst deelnemende landen aan H2020 scoort Vlaanderen ook goed. Het eindigt op de zesde en achtste plaats in de benchmarkoefeningen. KU Leuven is nog steeds de sterkste Vlaamse, en ook Belgische, deelnemer en tevens de enige Vlaamse universiteit die voorkomt in de top-10 van alle internationale instellingen uit het hoger onderwijs die deelnemen aan H2020.

Het budgettaire zwaartepunt van de Vlaamse deelname in H2020 ligt voorlopig bij de thematische prioriteit ‘ERC’, die Vlaanderen momenteel 17,4% van zijn totale toelage voor deelname aan H2020 oplevert. 76,6% van die ERC-deelnametoelage komt op rekening van de universiteiten en hogescholen, waarvan 45% op rekening van de Katholieke Universiteit Leuven en 34,4% op rekening van Universiteit Gent, samen goed voor bijna 80% van de ERC-deelnametoelage bij de universiteiten en hogescholen. De Vlaamse onderzoekscentra halen 23% van de Vlaamse ERC-toelage naar zich toe, waarvan bijna 81% naar VIB gaat.