5.4Vlaamse deelname in het Eurekaprogramma

EUREKA is een intergouvernementeel initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel O&O.

EUREKA hanteert het bottom-up principe. Bedrijven en hiermee samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen uit het Vlaamse Gewest kunnen voor hun deelname in een project beroep doen op het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het aanvragen van steun in het kader van EUREKA-projecten en de evaluatie van deze aanvragen, gebeurt in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van het Agentschap Innoveren & Ondernemen en dit volgens de modaliteiten voor O&O-bedrijfssteun (onderzoekprojecten en ontwikkelingsprojecten).

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen vertegenwoordigt het Vlaamse gewest in EUREKA. Dit houdt een betrokkenheid in bij de dagelijkse werking van het netwerk en een gepaste vertegenwoordiging in de beleidsorganen van de intergouvernementele organisaties EUREKA (en Eurostars) en in de EUREKA-Clusters PENTA (vroeger CATRENE), ITEA3, EURIPIDES en CELTIC. Het agentschap kent ook steun toe aan projecten in de EUREKA-cluster SMART.

Het algemeen overzicht van de steuntoekenning vanuit Vlaanderen gaat in onderstaande tabel. 

Tabel 1. Overzicht van de steunbeslissingen 2020 in Eureka

Aantal projectenToegekende steun (in keuro)
Bottom-up Eureka projecten2441
EUREKA-cluster ITEA3 33.672
EUREKA-cluster Penta 21.903
EUREKA-cluster Smart 11.903
TOTAAL89.497
Aantal projectenToegekende steun (in keuro)
Bottom-up Eureka projecten2441
EUREKA-cluster ITEA3 33.672
EUREKA-cluster Penta 21.903
EUREKA-cluster Smart 11.903
TOTAAL89.497
Aantal projectenToegekende steun (in keuro)
Bottom-up Eureka projecten2441
EUREKA-cluster ITEA3 33.672
EUREKA-cluster Penta 21.903
EUREKA-cluster Smart 11.903
TOTAAL89.497