5.5Conclusie steun binnen Europese netwerken

Vlaanderen is en blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor onderzoek en innovatie. Vlaanderen neemt actief deel aan een belangrijk aantal ERA-netten. 

De steuntoekenning via het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor deelname in ERA-NET, Art 185,  Art 187 en Eureka in 2020 bedraagt 19,97 miljoen euro. Hiernaast is er een gekoppelde steuntoekenning vanuit de Europese Commissie in ECSEL van 1,7 miljoen euro gekoppeld aan de steun vanuit het fonds Innoveren en Ondernemen, wat de totale steun op 21,63 miljoen euro brengt. 

Bij de hefboom dient opgemerkt dat naast de rechtstreekse steuntoekenning in ECSEL er ook bij twee netwerken een engagement is van cofinanciering door de EU via een terugbetaling aan het Fonds Innoveren en Ondernemen na uitbetaling aan de begunstigden. Op het totaal van 19,97 miljoen euro vastgelegd op de Vlaamse begroting zal via deze cofinanciering finaal 1,41 miljoen euro uitbetaald worden door de Europese Commissie. Voor Vlaanderen bedraagt de finale betaling (na ontvangst van de terugbetaling) dus 18,55 miljoen euro. 

Als rekening gehouden wordt met de twee vormen van cofinanciering door de EU is er een engagement voor een participatie in de betalingen door de EU van 3,07 miljoen euro door de Europese Commissie tegenover een geraamde betaling door Vlaanderen van 18,55 miljoen euro, binnen een totale steun van 21,63 miljoen euro. 

Ten slotte worden in ECSEL ook middelen vanuit de dotatie van strategische onderzoekscentra ingezet. Dit is geen steun vanuit het Fonds Innoveren en Ondernemen, maar is wel rechtstreeks verbonden aan de participatie van VLAIO in het netwerk. Dit resulteert in een extra hefboom van 8,67 miljoen euro naar de deelnemende strategische onderzoekscentra. Via de deelname van VLAIO aan de netwerken is er in 2020 dus een subsidie vanuit de EU verkregen van 11,75 miljoen euro aan Vlaamse spelers. Een overzicht van het globale beeld voor de deelname door VLAIO gaat in onderstaande tabel. 

Tabel 1. Globale hefboom door VLAIO-deelname voor EU-steun aan Vlaanderen 2020 in keuro

VLAIO-programma’sIMECTotaal
Betalingen Vlaanderen18.5518.67427.225
Betalingen EU3.0778.67411.751
Totaal21.62817.34838.976
VLAIO-programma’sIMECTotaal
Betalingen Vlaanderen18.5518.67427.225
Betalingen EU3.0778.67411.751
Totaal21.62817.34838.976
VLAIO-programma’sIMECTotaal
Betalingen Vlaanderen18.5518.67427.225
Betalingen EU3.0778.67411.751
Totaal21.62817.34838.976