5.6Reorganisatie Europese partnerschappen

De netwerken opgezet op initiatief van de EU ondergaan een grote herstructurering bij de start van het nieuwe kaderprogramma “Horizon Europe” in de loop van 2021. De netwerken zoals ze vandaag bestaan, worden vervangen door nieuwe partnerschappen. Dit omvat consolidatie waarbij de veelheid van thematische netwerken vervangen wordt door een beperkter aantal partnerschappen. Horizon Europa gaat evenwel verder dan consolidatie en introduceert een meer strategische en impact-gestuurde benadering en wenst met de partnerships een antwoord te bieden op belangrijke socio-economisch vragen. 

In 2020 heeft de Commissie 34 mogelijke partnerschappen gedefinieerd die voorgelegd werden aan de lidstaten met de vraag interesse naar deelname kenbaar te maken. VLAIO heeft in 2020 een prioritering uitgevoerd van de ruime groep van 34 mogelijke partnerschappen uitgebouwd door de Commissie. Voor deze oefening wordt o.a. gesteund op een bevraging van de speerpuntclusters. Deze prioritering zal de basis vormen voor een beslissing tot deelname wanneer die vraag gesteld wordt. Vanuit de Commissie werd in 2020 eveneens een concrete vraag gesteld over mogelijke deelname aan 15 partnerschappen uit de portfolio die voldoende ver gevorderd zijn om de volgende stap te zetten. In deze groep van 15 heeft VLAIO op basis van de prioritering een engagement genomen voor deelname aan 8, wat aan de Commissie overgemaakt werd. Het overzicht gaat in onderstaande tabel.

Partnerschappen met engagement van VLAIO voor deelname
Co-funded European Partnerships 
•    Health and Care Systems Transformation (financial contributions) 
•    Driving urban transitions to a sustainable future (financial and/or in-kind contributions) 
•    Clean Energy Transition (financial contributions) 
•    Blue Oceans (financial and/or in-kind contributions) 
•    Water Security for the Planet - Water4All (financial contributions) 
•    European Partnership for Innovative SMEs (financial contributions) 
Institutionalised European Partnerships based on Article 187 
•    Key Digital Technologies (financial contributions) 
•    High Performance Computing (financial and in-kind contributions)